Ειδήσεις

19 Μαρτίου 2021

Οι πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας, όπως ορίζονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό που έχει θεσμοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας (ECCF – European Cybersecurity Certification Framework), αναμένεται ότι θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη του στόχου της ουσιαστικής βελτίωσης των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

08 Μαρτίου 2021

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της ECASEC – European Competent Authorities for Secure Electronic Communications, όπου συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές συζητήσεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης της Οδηγίας.

26 Φεβρουαρίου 2021

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Ομάδας Συνεργασίας NIS, όπου συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές συζητήσεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης της Οδηγίας.

26 Φεβρουαρίου 2021

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα για τις Πιστοποιήσεις Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Certification Group – ECCG).  Εντός του ECCG, αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για διάφορα θέματα σχετικά με την πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

12 Ιανουαρίου 2021

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και της εθνικής εναρμονιστικής νομοθεσίας, η ΑΨΑ οργάνωσε σήμερα ενημερωτική ημερίδα για τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) και τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών (ΦΚΥΠ). 

18 Δεκεμβρίου 2020

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και της εθνικής εναρμονιστικής νομοθεσίας, οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) και οι φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών (ΦΚΥΠ) οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την βέλτιστη ανθεκτικότητα των συστημάτων τους και για να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αυθεντικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

07 Δεκεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ διοργάνωσε με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας στις 4/12/20, με συμμετοχή τόσο μελών του προσωπικού της, όσο και συνεργάτες από άλλες αρμόδιες αρχές και εμπλεκομένων του ιδιωτικού τομέα.  Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί μέρος της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος το οποίο συντονίζει η ΑΨΑ, με τίτλο B4C – Building up the Cybersecurity Certification Capabilities of Cyprus.

23 Νοεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για υλοποίηση της Οδηγίας NIS (Network and Information Security Directive) στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ξεκινήσει διαδικασία για αναθεώρηση του καταλόγου κρίσιμων υποδομών πληροφοριών της Κύπρου. 

11 Νοεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ στηρίζει τη συμμετοχή της Κύπρου στον διεθνή διαγωνισμό «ENISA Hackfest 2020» στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2020, στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Ομάδας Κυβερνοασφάλειας

09 Νοεμβρίου 2020

Εκπρόσωποι της ΑΨΑ συμμετέχουν στο συνέδριο ‘German Presidency Cybersecurity Conference’, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στο Βερολίνο, με διαδικτυακή παρουσία (https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2357398). 

02 Νοεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για συνεχόμενη βελτίωση των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, και την πραγματική συμβολή της στις σχετικές Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών.