Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας


Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας είναι μια νέα, ανεξάρτητη κρατική αρχή, με πολιτικό προϊστάμενο τον Επίτροπο Επικοινωνιών. Είναι η αρμόδια αρχή για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας NIS (Network and Information Security Directive), με έμφαση στη βελτίωση και διατήρηση υψηλών επιπέδων κυβερνοασφάλειας για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών στην Κυπριακή Δημοκρατία, στους τομείς της ενέργειας, του νερού, των μεταφορών, της υγείας, των τραπεζών, υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών και ψηφιακών υποδομών. Καλύπτονται επίσης οι παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο - περιλαμβάνονται οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, οι επιγραμμικές αγορές και οι υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής. Η δημιουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, που περιλαμβάνει και το Εθνικό CSIRT, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των επιπέδων και ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο, θωρακίζοντας την κοινωνία μας και ενισχύοντας τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα, με συνεπαγόμενη συμβολή στην εθνική οικονομία.  

Τελευταία Νέα


05 Ιουλίου 2024

Εγκεκριμένοι φορείς για διενέργεια εξετάσεων σε ενδιαφερόμενους υποψηφίους για απόκτηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης Ελεγκτή Κυβερνοασφάλειας

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχει προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας με δύο εξεταστικούς φορείς για τη διενέργεια εξετάσεων προς απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης Ελεγκτή Κυβερνοασφάλειας.

27 Ιουνίου 2024

Συμμετοχή της Κύπρου στην 7η Πανευρωπαϊκή Άσκηση Αντιμετώπισης Κρίσεων στον Κυβερνοχώρο – Cyber Europe 2024

Η 7η Πανευρωπαϊκή Άσκηση Αντιμετώπισης Κρίσεων στον Κυβερνοχώρο, γνωστή ως Cyber Europe 2024, πραγματοποιήθηκε με επιτυχ...

18 Ιουνίου 2024

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξεταστικών φορέων

Για διενέργεια εξετάσεων σε ενδιαφερόμενους υποψηφίους για απόκτηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης Ελεγκτή Κυβερνοασφ...

10 Ιουνίου 2024

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Έλεγχοι Συμμόρφωσης βάσει του Μοντέλου Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Maturity Model)»

Πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2024, με μεγάλη επιτυχία, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Έλεγχοι Συμμόρφωσης βάσει του Μοντέλο...

06 Ιουνίου 2024

Επίσκεψη (Study Visit) από τις αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας

Στις 4 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη (study visit) στα γραφεία της ΑΨΑ από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της ...