Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας


Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας είναι μια νέα, ανεξάρτητη κρατική αρχή, με πολιτικό προϊστάμενο τον Επίτροπο Επικοινωνιών. Είναι η αρμόδια αρχή για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας NIS (Network and Information Security Directive), με έμφαση στη βελτίωση και διατήρηση υψηλών επιπέδων κυβερνοασφάλειας για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών στην Κυπριακή Δημοκρατία, στους τομείς της ενέργειας, του νερού, των μεταφορών, της υγείας, των τραπεζών, υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών και ψηφιακών υποδομών. Καλύπτονται επίσης οι παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο - περιλαμβάνονται οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, οι επιγραμμικές αγορές και οι υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής. Η δημιουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, που περιλαμβάνει και το Εθνικό CSIRT, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των επιπέδων και ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο, θωρακίζοντας την κοινωνία μας και ενισχύοντας τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα, με συνεπαγόμενη συμβολή στην εθνική οικονομία.  

Τελευταία Νέα


28 Φεβρουαρίου 2024

Σεμινάριο Κυβερνοασφάλειας στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πραγματοποίησε στις 28 Φεβρουαρίου 2024, στην Προεδρία της Δημοκρατίας σεμινάριο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για ασφαλέστερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο καθώς και τους αυξανόμενους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.

12 Φεβρουαρίου 2024

Δημιουργία εργαλειοθήκης Κ.Δ.Π. 389/2020

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης με πρότυπα πολιτικών/διαδικασιών, επιδι...

29 Ιανουαρίου 2024

Έναρξη 5νθήμερου Προγράμματος Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει την έναρξη 5νθήμερου Προγράμματος Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας...

22 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση σχετικά με δραστηριότητες ΑΨΑ για τη κατανόηση του εθνικού τοπίου κυβερνοαπειλών

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει πως βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης της πλατφόρμας Cyber Threat Intelligen...

20 Δεκεμβρίου 2023

Αποτελέσματα ερευνών καταναλωτών σε πολίτες και επιχειρήσεις για την κυβερνοασφάλεια 2023

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει διεξαγάγει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις 2 παγκύπρι...