Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο 5νθήμερο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας. Στόχος του προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 4-8 Μαρτίου 2024 στις εγκαταστάσεις της Ακαδημία ICT του Επιτρόπου Επικοινωνιών, ήταν να εξοπλίσει άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για διεκπεραίωση ελέγχων ωριμότητας κυβερνοασφάλειας σε Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορείς Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο έλεγχος ωριμότητας κυβερνοασφάλειας στους φορείς θα γίνεται με τη χρήση Μοντέλου Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Maturity Model) το οποίο αναπτύχθηκε βάσει των απαιτήσεων της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφασης του 2020 (Κ.Δ.Π. 389/2020). Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας θα προχωρήσει σύντομα στον προγραμματισμό και άλλων επιπλέον εκπαιδεύσεων στο θέμα.