Προσφορές

30 Ιουνίου 2017

Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι έχει προβεί στην προκήρυξη του ακόλουθου διαγωνισμού: