Οι περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 360/2020)

Κατέβασμα Αρχείου


Οι περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 359/2020)

Κατέβασμα Αρχείου