Η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή άσκηση στον κυβερνοχώρο επιστρέφει φέτος για την 7η έκδοση της! Η άσκηση θα είναι διήμερη και θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο με στόχο την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητα του Τομέα Ενέργειας και προκαλώντας χιλιάδες φορείς που δρουν στενά με την κυβερνοασφάλεια στον τομέα.

Υπό τη διαχείριση του Οργανισμού ENISA και σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και πολλούς άλλους φορείς της ΕΕ, το Cyber Europe πραγματοποιείται για να εξετάσει την ετοιμότητα των Φορέων του Τομέα Ενέργειας απέναντι στις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η άσκηση συμπεριλαμβάνει συναρπαστικά σενάρια εμπνευσμένα από πραγματικά γεγονότα, πλήρως ανεπτυγμένα από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Για όλους τους συμμετέχοντες αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία αντιμετώπισης σύνθετων και πολύπλοκών καταστάσεων επιχειρησιακής συνέχειας και διαχείρισης κρίσεων.

Η άσκηση Cyber Europe δίνει τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να αναλύσει προηγμένα τεχνικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας δίνοντας τους πρακτική εμπειρία στην αντιμετώπιση περιστατικών τελευταίας τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαγγελματιών του χώρου και να μάθουν από άλλα οικοσυστήματα στην ΕΕ.