Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2024 Νόμος του 2024 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Κατέβασμα Αρχείου


Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2023 Νόμος του 2023 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Κατέβασμα Αρχείου


Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Κατέβασμα Αρχείου


Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2021 Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Κατέβασμα Αρχείου


Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2020 Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Κατέβασμα Αρχείου


Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2019 Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Κατέβασμα Αρχείου


Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού Φορέα Άμεσης Ανταπόκρισης σε Συμβάντα που Σχετίζονται με την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών του 2018 Νόμος του 2018, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Κατέβασμα Αρχείου