Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) διοργάνωσαν στις 9 Απριλίου Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα "Awareness Raising in a Box" (AR-in-a-Box), με πέραν των 60 συμμετεχόντων. Τις επόμενες δύο μέρες 10-11 Απριλίου, ο ENISA πραγματοποίησε την πιλοτική εφαρμογή του Awareness Raising in a Box (AR-in-a-BOX) σε τρεις (3) Φορείς της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας.

Το AR-in-a-BOX είναι μια ολοκληρωμένη λύση για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες δημόσιων φορέων καθώς και ιδιωτικών εταιρειών. Παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο, με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Επίσης, η αναθεωρημένη έκδοση του AR-in-a-BOX διαθέτει ένα διαδικτυακό παιχνίδι ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της EU ACADEMY. Επιπλέον, έχει εμπλουτιστεί με την προσθήκη ενός νέου οδηγού για την ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών σχεδίων επικοινωνίας για την αντιμετώπιση κρίσεων στον κυβερνοχώρο.

Ο προϊστάμενος της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας κ. Διαμαντής Ζαφειριάδης, τόνισε ότι «Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας Κύπρου (NCC-CY) είναι υπερήφανοι που συνεργάζονται με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) για την εφαρμογή και προώθηση του προγράμματος "Awareness Raising in a Box" (AR-in-a-BOX), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τις τεχνικές ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια. Αναγνωρίζουμε ότι η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο είναι ένα διαρκές και απρόβλεπτο ταξίδι εκπαίδευσης, δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.enisa.europa.eu/news/custom-made-awareness-raising-to-enhance-cybersecurity-culture

ar in a box1

ar in a box1