Το περί Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2015 (Κ.Δ.Π. 190/2015)

Κατέβασμα Αρχείου


Το περί της κοινοποίησης των παραβιάσεων ασφάλειας ή απώλειας ακεραιότητας δικτύων ή και υπηρεσιών Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 371/2013)

(Καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την Απόφαση ΚΔΠ 39/2022)

Κατέβασμα Αρχείου


Το περί Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 253/2011)

(Καταργείται και θα αντικατασταθεί με την Απόφαση ΚΔΠ 41/2022 τρείς (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της (28/1/22) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)

Κατέβασμα Αρχείου


Το περί Δημιουργίας Φορέων Άμεσης Ανταπόκρισης για περιστατικά και συμβάντα που σχετίζονται με την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (CSIRT/CERT) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 358/2010)

Κατέβασμα Αρχείου