Ανακοινώσεις

21 Μαϊου 2024

Νέα Προθεσμία Υποβολής Απόψεων: Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, και ώρα 15:00

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (Αρχή) ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Έλεγχοι Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας) του 2024.

03 Απριλίου 2024

Η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή άσκηση στον κυβερνοχώρο επιστρέφει φέτος για την 7η έκδοση της! Η άσκηση θα είναι διήμερη και θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο με στόχο την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητα του Τομέα Ενέργειας και προκαλώντας χιλιάδες φορείς που δρουν στενά με την κυβερνοασφάλεια στον τομέα.

12 Φεβρουαρίου 2024

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης με πρότυπα πολιτικών/διαδικασιών, επιδιώκει να ενισχύσει τις κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια προσφέροντας καθοδήγηση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της Απόφασης Κ.Δ.Π 389/2020 περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών.

29 Ιανουαρίου 2024

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει την έναρξη 5νθήμερου Προγράμματος Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας, με στόχο να εξοπλίσει άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για διεκπεραίωση ελέγχων ωριμότητας κυβερνοασφάλειας σε Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορείς Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

22 Ιανουαρίου 2024

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει πως βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης της πλατφόρμας Cyber Threat Intelligence Platform («CTIP»), η οποία θα βοηθήσει στην επίγνωση της κατάστασης (situation awareness) σχετικά με κυβερνοαπειλές στον εθνικό κυβερνοχώρο.

26 Οκτωβρίου 2023

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) ανακοινώνει την έναρξη δυο ερευνών αγοράς για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, που θα διεξαχθούν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2023.

21 Αυγούστου 2023

H Αρχή ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νόμου που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020 (Ν.89(Ι)/2020).

23 Μαϊου 2023

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για πλήρωση 18 θέσεων Μηχανικού ΑΨΑ

12 Μαϊου 2023

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση 1 θέσης Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικού Τομέα ΑΨΑ

12 Μαϊου 2023

Συνολικά Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση 1 θέσης Ανώτερου Μηχανικού Ρυθμιστικού Τομέα ΑΨΑ

05 Απριλίου 2023

Το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών (Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) και Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ)), ενημερώνει ότι θα προχωρήσει, εντός Απριλίου 2023, στη σταδιακή μετακόμιση των γραφείων του.

24 Φεβρουαρίου 2023
Οδηγίες προς υποψηφίους για τις γραπτές εξετάσεις.
20 Ιανουαρίου 2023
Το Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών - Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει την προκήρυξη 20 μόνιμων θέσεων.
25 Οκτωβρίου 2022

Το Γραφείο Επιτρόπου για την Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει ότι έχει προβεί σε δημοσίευση πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ή ενοικίαση κτηρίου που αφορά την στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT.

07 Σεπτεμβρίου 2022

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) ανακοινώνει την έναρξη δυο ερευνών αγοράς για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, που θα διεξαχθούν από τα μέσα Σεπτέμβριου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

09 Σεπτεμβρίου 2021

Το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει ότι έχει προβεί σε δημοσίευση πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ή ενοικίαση κτηρίου που αφορά την στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT.

26 Αυγούστου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («Αρχή») ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Κοινοποίηση Συμβάντων) Απόφαση του 2021.

 

26 Αυγούστου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («Αρχή») ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της περί Τροποποιήσεως της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφασης του 2020, Απόφαση του 2021.

26 Αυγούστου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («Αρχή») ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Παροχέων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών).

01 Ιουνίου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Διαδικασίας Δημόσιων Ακροάσεων.