Ανακοινώσεις

12 Φεβρουαρίου 2024

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης με πρότυπα πολιτικών/διαδικασιών, επιδιώκει να ενισχύσει τις κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια προσφέροντας καθοδήγηση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της Απόφασης Κ.Δ.Π 389/2020 περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών.

29 Ιανουαρίου 2024

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει την έναρξη 5νθήμερου Προγράμματος Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας, με στόχο να εξοπλίσει άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για διεκπεραίωση ελέγχων ωριμότητας κυβερνοασφάλειας σε Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορείς Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

22 Ιανουαρίου 2024

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει πως βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης της πλατφόρμας Cyber Threat Intelligence Platform («CTIP»), η οποία θα βοηθήσει στην επίγνωση της κατάστασης (situation awareness) σχετικά με κυβερνοαπειλές στον εθνικό κυβερνοχώρο.

26 Οκτωβρίου 2023

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) ανακοινώνει την έναρξη δυο ερευνών αγοράς για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, που θα διεξαχθούν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2023.

21 Αυγούστου 2023

H Αρχή ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νόμου που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020 (Ν.89(Ι)/2020).

23 Μαϊου 2023

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για πλήρωση 18 θέσεων Μηχανικού ΑΨΑ

12 Μαϊου 2023

Συνολικά Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση 1 θέσης Ανώτερου Μηχανικού Ρυθμιστικού Τομέα ΑΨΑ

12 Μαϊου 2023

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση 1 θέσης Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικού Τομέα ΑΨΑ

05 Απριλίου 2023

Το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών (Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) και Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ)), ενημερώνει ότι θα προχωρήσει, εντός Απριλίου 2023, στη σταδιακή μετακόμιση των γραφείων του.

24 Φεβρουαρίου 2023
Οδηγίες προς υποψηφίους για τις γραπτές εξετάσεις.
20 Ιανουαρίου 2023
Το Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών - Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει την προκήρυξη 20 μόνιμων θέσεων.
25 Οκτωβρίου 2022

Το Γραφείο Επιτρόπου για την Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει ότι έχει προβεί σε δημοσίευση πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ή ενοικίαση κτηρίου που αφορά την στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT.

07 Σεπτεμβρίου 2022

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) ανακοινώνει την έναρξη δυο ερευνών αγοράς για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, που θα διεξαχθούν από τα μέσα Σεπτέμβριου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

09 Σεπτεμβρίου 2021

Το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ανακοινώνει ότι έχει προβεί σε δημοσίευση πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ή ενοικίαση κτηρίου που αφορά την στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ και της ΑΨΑ / Εθνικού CSIRT.

26 Αυγούστου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («Αρχή») ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Κοινοποίηση Συμβάντων) Απόφαση του 2021.

 

26 Αυγούστου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («Αρχή») ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της περί Τροποποιήσεως της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφασης του 2020, Απόφαση του 2021.

26 Αυγούστου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («Αρχή») ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Παροχέων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών).

01 Ιουνίου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Διαδικασίας Δημόσιων Ακροάσεων.

23 Απριλίου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίµου.

23 Απριλίου 2021

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Διαδικασίας Δημόσιων Διαβουλεύσεων.

29 Ιανουαρίου 2021

Στα πλαίσια της υλοποίησης τα Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα για τις Πιστοποιήσεις Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Certification Group – ECCG).  Εντός του ECCG, αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για διάφορα θέματα σχετικά με την πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

03 Ιουλίου 2020

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς (5G).

25 Ιουνίου 2020

Νέα Προθεσμία Υποβολής Απόψεων: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, και ώρα 14:30

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς (5G).

10 Ιουνίου 2019

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης αναφορικά με την υποχρέωση των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών για εγγραφή στο μητρώο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας.  Η Απόφαση καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

11 Φεβρουαρίου 2019

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης αναφορικά με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή και φορέων κρίσιμων υποδομών πληροφοριών ή και παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών για κοινοποίηση κάθε συμβάντος το οποίο έχει σοβαρό αντίκτυπο στη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχουν. 

22 Ιανουαρίου 2019

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του Πλαισίου Μέτρων και Ενεργειών Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών.

05 Απριλίου 2018

H Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης (ΔΔ ΑΨΑ 01/2018) επί του προσχεδίου Κανονισμών περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) του 2018.

14 Νοεμβρίου 2017

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του προσχεδίου του νομοσχεδίου περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σύσταση Αρχής, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Αρχής) με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

30 Ιουνίου 2017

Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι έχει προβεί στην προκήρυξη του ακόλουθου διαγωνισμού:

21 Αυγούστου 2023
H Αρχή ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νόμου που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020 (Ν.89(Ι)/2020).