Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του προσχεδίου του νομοσχεδίου περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σύσταση Αρχής, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Αρχής) με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.


Το προσχέδιο του Νομοσχεδίου και η Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο “Δημόσιες Διαβουλεύσεις”, στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση http://www.ocecpr.org.cy.
Διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά διάσπαρτες αναφορές στο κείμενο του Νομοσχεδίου, ότι θα εκδοθεί Διάταγμα από την Αρχή σχετικά με «τομείς», ή/και «υποτομείς» και αναφορά σε «οντότητες» που σχετίζονται με τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, και δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το σχετικό Διάταγμα, στο παρόν στάδιο, παρακαλείσθε όπως αντ’ αυτού λάβετε υπόψη το Παράρτημα ΙΙ της ως άνω Οδηγίας. Τοιουτοτρόπως, για τις αναφορές που υπάρχουν στο κείμενο του νομοσχεδίου σε «υπηρεσίες» που σχετίζονται με παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη το Παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω Οδηγίας, που περιλαμβάνει τα είδη των ψηφιακών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο Νόμο 112(Ι)/2004 σε θέματα ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών Η/Ε μεταφέρεται με το παρόν υπό δημόσια διαβούλευση προσχέδιο νομοσχεδίου στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία, ΤΤ 1101, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Λευκωσία

14 Νοεμβρίου 2017

 

Σχετικά Έγγραφα

Οδηγια (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016

 

O περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σύσταση Αρχής, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Αρχής) Νόμος του 2018