Καριέρα

19 Οκτωβρίου 2021

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Η πλήρωση της εν λόγω θέσης διακόπτεται και θα επαναπροκηρυχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

PDF FILE - DOWNLOAD 

01 Οκτωβρίου 2021

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

(ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 22/10/2021)

PDF FILE - DOWNLOAD

 

01 Οκτωβρίου 2021

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή.

Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων διακόπτεται και θα επαναπροκηρυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

PDF FILE - DOWNLOAD 

11 Μαϊου 2021

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

(ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 25/06/2021)

PDF FILE - DOWNLOAD 

01 Ιουνίου 2020

Αίτηση για Διορισμό η Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

 

PDF FILE - DOWNLOAD