Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Η πλήρωση της εν λόγω θέσης διακόπτεται και θα επαναπροκηρυχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

PDF FILE - DOWNLOAD