Πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2024, με μεγάλη επιτυχία, το συνέδριο Cyber Security in Telecommunications, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, το Cyprus Computer Society και το British High Commission.

Το συνέδριο κάλυψε μεγάλο εύρος σημαντικών θεμάτων για την ασφάλεια στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος αποτελεί νευραλγικό τομέα της οικονομίας - και από μόνος του αλλά και ως η βάση για τον συνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Όλοι οι κρίσιμοι τομείς της οικονομίας στηρίζονται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - και για αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ όπως τα δίκτυα και υπηρεσίες θωρακίζονται έναντι των υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών που εμφανίζονται στον κυβερνοχώρο. Οι παρουσιάσεις στο συνέδριο κάλυψαν θέματα όπως τη σημαντικότητα εθνικών προσεγγίσεων και στρατηγικών για την κυβερνοασφάλεια στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία υπηρεσιών και υποδομών, διαχείριση σχετικών περιστατικών, και τεχνικές απειλές που παρατηρούνται.

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να επενδύει στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κτίζοντας υποδομές και υπηρεσίες για την αποτελεσματική θωράκιση και προστασία των δικτύων και υπηρεσιών στη χώρα μας, προς όφελος της κάθε επιχείρησης και πολίτη στον τόπο.

tel1

tel2

tel3

tel4

tel5

tel6

tel7

tel8

tel9