Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πραγματοποίησε στις 28 Φεβρουαρίου 2024, στην Προεδρία της Δημοκρατίας σεμινάριο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για ασφαλέστερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο καθώς και τους αυξανόμενους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση του προσωπικού επί της πραγματικής κατάστασης σε ενδεχόμενες απειλές που προέρχονται από την χρήση του Διαδικτύου, προκειμένου να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τόσο των πληροφοριών που διαχειρίζονται, όσο και των προσωπικών τους δεδομένων. Η διασπορά της γνώσης σε βασικούς τομείς της κυβερνοασφάλειας, εκτιμάται ως απαραίτητη πλέον λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη ψηφιοποίηση όλων των διεργασιών τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

presidency5