Η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται υπό αναθεώρηση, και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.  Για την αναθεώρηση της Στρατηγικής, έχουν ληφθεί υπόψη διάφορες πηγές, όπως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ωριμότητας κυβερνοασφάλειας, οδηγοί καλών πρακτικών από διεθνείς οργανισμούς όπως τον ENISA και το Meridian ProcessΕυρωπαϊκές πολιτικές στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, διδάγματα από την υφιστάμενη Στρατηγική και το παρόν περιβάλλον κινδύνων και απειλών.