Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης με πρότυπα πολιτικών/διαδικασιών, επιδιώκει να ενισχύσει τις κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια προσφέροντας καθοδήγηση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της Απόφασης Κ.Δ.Π 389/2020 περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών.

Η εργαλειοθήκη προσφέρεται ως γενικός οδηγός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από κρίσιμους φορείς ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό θα ήθελε να την χρησιμοποιήσει για να κτίσει μια δομημένη προσέγγιση για αποτελεσματική θωράκιση έναντι απειλών στον κυβερνοχώρο.