Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

(ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 22/10/2021)

PDF FILE - DOWNLOAD