Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 18 μόνιμων θέσεων Μηχανικού Ψηφιακής Ασφλάλειας 

 

Προκήρυξη - pdf File [ DOWNLOAD ]