Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Μηχανικού Ρυθμιση ΑΨΑ

 

Προκήρυξη - pdf File [ DOWNLOAD ]