Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Μηχανικού Εθνικού CSIRT

 

Προκήρυξη - pdf File [ DOWNLOAD ]