Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

(ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 25/06/2021)

PDF FILE - DOWNLOAD