Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) ανακοινώνει την έναρξη δυο ερευνών αγοράς για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, που θα διεξαχθούν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2023. Οι έρευνες διεξάγονται τηλεφωνικώς από την εταιρεία RAI Consultants Ltd εκ μέρους της ΑΨΑ. Η πρώτη έρευνα απευθύνεται σε καταναλωτές και η δεύτερη έρευνα απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Σκοπός των ερευνών είναι η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με τον τρόπο χειρισμού θεμάτων κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, αποτίμησης της σημαντικότητας που αποδίδεται στα θέματα κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, τον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών, οι συνέπειες από περιστατικά κτλ, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιηθούν για περαιτέρω ενέργειες της ΑΨΑ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη.