• Οδηγίες για γραπτές εξετάσεις υποψήφιων Μηχανικών ΑΨΑ

  👉 Χάρτης Τοποθεσίας εξετάσεων (Κτήμα Κουσιουμή) - [ DOWNLOAD ]

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΚΥ 2023 - pdf File [ DOWNLOAD ]

 1. Οδηγίες για γραπτές εξετάσεις υποψήφιων Ανώτερων Μηχανικών Τεχνικού Τομέα

  👉 Χάρτης Τοποθεσίας εξετάσεων (Κτήμα Κουσιουμή) - [ DOWNLOAD ]

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΚΥ 2023 - pdf File [ DOWNLOAD ]

 1. Οδηγίες για γραπτές εξετάσεις υποψήφιων Ανώτερων Μηχανικών Ρυθμιστικού Τομέα

  👉 Χάρτης Τοποθεσίας εξετάσεων (Λόρδου Βύρωνος) - [ DOWNLOAD ]

  👉 Χάρτης Τοποθεσίας εξετάσεων (Στασίνου) - [ DOWNLOAD ]

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΥ - pdf File [ DOWNLOAD ]