Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση:
 
► 1 μόνιμης θέσης Ανώτερου Μηχανικού (Ρύθμιση) Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας 
 
► 1 μόνιμης θέσης Ανώτερου Μηχανικού (Τεχνικό) Εθνικού CSIRT
 
► 18 μόνιμων θέσεων Μηχανικού Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας 
 
 
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών, στο τηλέφωνο +357 22 693000.
 
 
DSA Hiring