Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας («Αρχή») ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Παροχέων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών).

Η σχετική Απόφαση καθορίζει ελάχιστες επιπρόσθετες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν οι παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πέραν από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφαση του 2020, ως εκάστοτε τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται (Κ.Δ.Π. 389/2020). Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Παροχέων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Απόφαση του 2021, καταργεί και αντικαθιστά το Περί Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 253/2011).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη Απόφαση και το περιεχόμενο της, ως μέρος της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης.  Η εν λόγω Απόφαση θα περιλαμβάνεται σε Δευτερογενή Νομοθεσία (Κανονιστική Διοικητική Πράξη) της Αρχής και θα εκδοθεί δυνάμει του σχετικού Νόμου 89(Ι)/2020, ως αυτός τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσιες Διαβουλεύσεις», στην ιστοσελίδα της ΑΨΑ https://dsa.cy/el/category/public-consultations/.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, Ηλιουπόλεως 6, Λευκωσία, Τ.Κ. 1101, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Δημόσια Διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά είναι επίσης, ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2021

 

Σχετικά Έγγραφα

Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Παροχέων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Απόφαση του 2021 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ