Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Ομάδας Συνεργασίας NIS, όπου συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές συζητήσεις και τη διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης της Οδηγίας.

Την Τετάρτη 24/1/21, η ΑΨΑ συμμετείχε στη 18η Συνάντηση της Ομάδας Συνεργασίας NIS, η οποία κάλυψε θέματα της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, της νέας πρότασης για αναθεώρηση της Οδηγίας NIS, τις τελευταίες εξελίξεις για τη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας στον Τομέα Υγείας, τον καθορισμό απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας για προϊόντα στην αγορά της Ευρώπης, τη διαχείριση της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα κυβερνοασφάλειας, τη διαχείριση κρίσεων κυβερνοασφάλειας και άλλα σχετικά θέματα.

Η ΑΨΑ συνεχίζει να συμβάλλει στην εν λόγω Ομάδα Συνεργασίας από την έναρξη των εργασιών της το 2017, κτίζοντας τις δικές της ικανότητες και βοηθώντας στη χάραξη της Ευρωπαϊκής προσέγγισης όσο αφορά στις διάφορες πτυχές της κυβερνοασφάλειας σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.