Ειδήσεις

12 Ιανουαρίου 2021

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και της εθνικής εναρμονιστικής νομοθεσίας, η ΑΨΑ οργάνωσε σήμερα ενημερωτική ημερίδα για τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) και τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών (ΦΚΥΠ). 

18 Δεκεμβρίου 2020

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) για την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και της εθνικής εναρμονιστικής νομοθεσίας, οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (ΦΕΒΥ) και οι φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών (ΦΚΥΠ) οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την βέλτιστη ανθεκτικότητα των συστημάτων τους και για να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αυθεντικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

07 Δεκεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ διοργάνωσε με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας στις 4/12/20, με συμμετοχή τόσο μελών του προσωπικού της, όσο και συνεργάτες από άλλες αρμόδιες αρχές και εμπλεκομένων του ιδιωτικού τομέα.  Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί μέρος της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος το οποίο συντονίζει η ΑΨΑ, με τίτλο B4C – Building up the Cybersecurity Certification Capabilities of Cyprus.

23 Νοεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για υλοποίηση της Οδηγίας NIS (Network and Information Security Directive) στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ξεκινήσει διαδικασία για αναθεώρηση του καταλόγου κρίσιμων υποδομών πληροφοριών της Κύπρου. 

11 Νοεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ στηρίζει τη συμμετοχή της Κύπρου στον διεθνή διαγωνισμό «ENISA Hackfest 2020» στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2020, στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Ομάδας Κυβερνοασφάλειας

09 Νοεμβρίου 2020

Εκπρόσωποι της ΑΨΑ συμμετέχουν στο συνέδριο ‘German Presidency Cybersecurity Conference’, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στο Βερολίνο, με διαδικτυακή παρουσία (https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2357398). 

02 Νοεμβρίου 2020

Η ΑΨΑ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για συνεχόμενη βελτίωση των επιπέδων κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, και την πραγματική συμβολή της στις σχετικές Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών. 

21 Ιανουαρίου 2020

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe/INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής*, με σκοπό να προωθηθεί η ασφαλής και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικότερα ανάμεσα στα παιδιά και τους/τις νέους/νέες.

13 Μαϊου 2019

The European Assistance for Innovation Procurement initiative (www.eafip.eu) seeks to receive applications from public procurers of all EU Member States to support the implementation of Pre-Commercial Procurement (PCP) and Procurement of Innovative Solution (PPI).