Με επιτυχία διεξήχθη την εβδομάδα 26-30 Νοεμβρίου 2018, το συνέδριο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και της Ομάδας του Εθνικού CSIRT-CY με θέμα «ITU Cyber Drill – ALERT (Applied Learning for Emergency Response Teams) for Europe Region».

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον διεθνή οργανισμό ITU, την Ευρωπαϊκή επιτροπή, από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς ENISΑ και DECAF, από τον οργανισμό Regional Cooperation Council (RCC), από το FIRST, δεκάδες εκπροσώπους Εθνικών Ομάδων από το εξωτερικό, εκπροσώπους των κρίσιμων υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιωτικές Κυπριακές εταιρίες που ασχολούνται με την κυβερνο-ασφάλεια όπως και κατασκευαστές προϊόντων κυβερνο-ασφάλειας.

Τις πρώτες δύο μέρες προσφέρθηκε εκπαίδευση “Malware Analysis” από το FIRST στα μέλη του Εθνικού και Ακαδημαϊκού CSIRT της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και στους εκπρόσωπους των κρίσιμων υποδομών.

Η τρίτη μέρα ήταν η επίσημη έναρξη του συνεδρίου με πάνω απο 215 συμμετέχοντες. Η έναρξη του συνεδρίου κηρύχθηκε με επίτιμους χαιρετισμούς από την εκπρόσωπο της Κυρίας Υπουργού Βασιλικής Αναστασιάδη κυρία Χρυστάλλα Μαλλούπα, διευθύντρια Τμήματος Δημόσιων Έργων, του Κύριου Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κύριου Γιώργου Μιχαηλίδη, και του κύριου Δήμαρχου Λεμεσού κύριου Νίκου Νικολαΐδη. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 παρουσιάσεις σε θέματα όπως Incident Response, Malware Analysis, Threat Inteligence και Cyber Security Crisis Management.

Το συνέδριο συνέχισε την τέταρτη και πέμπτη μέρα με κύριο θέμα τηv αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων σε θεωρητικό άλλα και επιχειρησιακό επίπεδο.

Κοινή παράκληση, απαίτηση σχεδόν όλων των συμμετεχόντων του συνεδρίου ήταν η καθιέρωση και η διεξαγωγή του σε μόνιμη χρονιαία βάση ως εθνικού Cyber Drill.