Αναγνωρίζοντας ότι και τα δύο Μέρη δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού δικτυωμένου περιβάλλοντος, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας της Κύπρου και το Israel National Cyber Directorate [INCD] έχουν υπογράψει Μνημόνια Συναντίληψης για την αντιμετώπιση κοινών απειλών στον κυβερνοχώρο και για την προώθηση της εθνικής ετοιμότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπογράφηκε στις 20/12/2018 από την Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Γιώργο Μιχαηλίδη, και από τον τον κ. Yigal Una εκ μέρους του Israeli National Cyber Directorate.