Η ΑΨΑ συμμετείχε στις 19/5/21 σε πανευρωπαϊκή άσκηση διαχείρισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο στο επιχειρησιακό επίπεδο, στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο ρόλος του επιχειρησιακού επιπέδου είναι να συντονίζει τη διαχείριση μεγάλων κρίσεων στον κυβερνοχώρο και να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ τεχνικών και πολιτικών επιπέδων αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων, είτε σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η ΑΨΑ συμμετείχε ως μέλος του CyCLONe (Cyber Crisis Liaison Organisations Network), όπου εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία και συμβάλλει στις Ευρωπαϊκές προσπάθειες για ανάπτυξη και βελτίωση διαδικασιών και μέσων για αποτελεσματικό συντονισμό σε περιπτώσεις κρίσεων στον κυβερνοχώρο.  Πιο συγκεκριμένα, η άσκηση ήταν είναι προσαρμοσμένη για τους αντιπρόσωπους των κρατών μελών που ειδικεύονται στη διαχείριση κρίσεων ή / και στις διεθνείς σχέσεις, και που υποστηρίζουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο πολιτικό επίπεδο, πριν και κατά τη διάρκεια μεγάλων περιστατικών ή καταστάσεων κρίσης.