Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, έχει διεξαγάγει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις 2 παγκύπριες έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την κυβερνοασφάλεια στην κυπριακή επικράτεια.

Τα κυριότερα θέματα που αξιολογηθήκανε αφορούσαν τον τρόπο χειρισμού θεμάτων κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, αποτίμησης της σημαντικότητας που αποδίδεται στα θέματα αυτά, τον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων, αλλά και τις συνέπειες από περιστατικά καθώς και τις επενδύσεις (στις επιχειρήσεις). Η μια έρευνα απευθυνόταν σε επιχειρήσεις ενώ η άλλη απευθυνόταν σε πολίτες και διεξήχθησαν παράλληλα τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2023 σε δείγμα 1006 πολιτών και 444 επιχειρήσεων από ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

 

Σχετικά Έγγραφα

Δελτίο Τύπου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ