Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας διοργάνωσε με επιτυχία μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας για τους Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορείς Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών, σε μια προσπάθεια για συνεχόμενη ανάπτυξη ικανοτήτων και ενδυνάμωση της συνεργασίας της με τους Φορείς.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρείχε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αναγνωρίζουν τα μέτρα που περιέχονται στο Πλαίσιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης Κ.Δ.Π. 389/2020 στο περιβάλλον και στις ιδιαίτερες συνθήκες του οργανισμού τους ή της υπηρεσίας τους, και να μπορέσουν να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα αναλογικά με τις υποδομές τους.

 

security measures training 2023 1

security measures training 2023 3

security measures training 2023 4