Εντός του 2024 θα είναι έτοιμη νέα νομοθεσία που θα υιοθετεί τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία NIS 2 (Network and Information Security) για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ, με την οποία θα αυξηθούν στις 700 οι κρίσιμες και σημαντικές υποδομές στην Κύπρο, από 70 που είναι σήμερα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Επικοινωνιών, Γιώργος Μιχαηλίδης.

Ο Επίτροπος είπε ότι σήμερα η Κύπρος εφαρμόζει την οδηγία NIS 1 που αφορά την εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας για τις κρίσιμες υποδομές στις ευρωπαϊκές χώρες και η οποία θα αντικατασταθεί το 2024 με την οδηγία NIS 2.

Πρόσθεσε ότι με τη νέα οδηγία πλέον η ασφάλεια επεκτείνεται και σε άλλες υποδομές, όπως για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, στις υπεραγορές, οι οποίες σε περίπτωση που η λειτουργία τους επηρεαστεί από μια κυβερνοεπίθεση, θα επηρεαστεί με την σειρά του και ο καταναλωτής.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οδηγία NIS2 που τέθηκε σε ισχύ το 2023, εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την αυξημένη ψηφιοποίηση και ένα εξελισσόμενο τοπίο απειλών στον κυβερνοχώρο. Με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων κυβερνοασφάλειας σε νέους τομείς και οντότητες, βελτιώνει περαιτέρω την ανθεκτικότητα και τις ικανότητες αντιμετώπισης συμβάντων των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, των αρμόδιων αρχών και της ΕΕ στο σύνολό της.

Ερωτηθείς πόσο θωρακισμένη είναι η Κύπρος έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η Κύπρος έχει κάνει τρομερή διαφορά από το 2018 μέχρι σήμερα σε θέματα κυβερνοεπιθέσεων, ενώ «διαφορά έχει κάνει και τους τελευταίους δύο μήνες».

Επιπλέον, ο Επίτροπος τόνισε πως οι 13 Πυλώνες του Σχεδίου Δράσης για την Κυβερνοασφάλεια αποτελούν «σημαντικά μέτρα που βοηθούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο».

Ανέφερε επίσης ότι η ενδυνάμωση στα θέματα κυβερνοασφάλειας «θα πρέπει να επιτυγχάνεται συνεχώς» και πρόσθεσε ότι «κανένας και πουθενά δεν μπορεί να πει ότι είναι απόλυτα θωρακισμένος» έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.

Είπε ακόμη ότι το Γραφείο του έχει μίαν άψογη συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και πρόσθεσε πως οι 13 Πυλώνες του Σχεδίου Δράσης για την Κυβερνοασφάλεια έχουν καταρτιστεί ύστερα από συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που έχουν επέλθει στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι προσλήφθηκαν επιπλέον 18 άτομα προσωπικό σε μόνιμες θέσεις, προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό ότι αυτές οι θέσεις είναι μόνιμες» γιατί δεν έχουμε πλέον αυτή την συνεχή εναλλαγή προσωπικού για το λόγο ότι εργάζονταν με συμβόλαια.

Ανέφερε επίσης ότι κτίζονται διάφορες υποδομές τις οποίες «θα δίδουμε στις κρίσιμες υποδομές» και πρόσθεσε πως «είναι συνεχής η αλλαγή η οποία γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς».

Ο Επίτροπος εξήγησε ότι το Γραφείο του θέτει το πλαίσιο και βοηθά, δίδει εργαλεία και κάνει εκπαίδευση στις κρίσιμες υποδομές για να υλοποιήσουν τα μέτρα ασφάλειας τους, προσθέτοντας ότι «την ευθύνη υλοποίησης των μέτρων ασφάλειας την έχουν οι ίδιες οι υποδομές».