Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/887 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και του Δικτύου Εθνικών Κέντρων Συντονισμού, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Δικτύου των Εθνικών Κέντρων Συντονισμού.  Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας συμμετείχε στη συνάντηση καθώς έχει οριστεί ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία (NCCC-CY).  Στο πλαίσιο της συνάντησης, η ΑΨΑ είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του NCCC-CY και της Κοινότητας Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η συνάντηση εστίασε μεταξύ άλλων σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κυβερνοασφάλειας, τον κατάλογο των υπηρεσιών που θα παρέχουν τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας και το μέλλον της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας European Cybersecurity Atlas.  Ακόμη, συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος που θα διαδραματίσει το Δίκτυο των Εθνικών Κέντρων Συντονισμού και καθορίστηκε το πλαίσιο διεξαγωγής των επόμενων συναντήσεων του δικτύου.