Στις 24 Ιουλίου 2023 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου (ΚΕΒΕ) το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας και αναζήτηση ευκαιριών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας σε σχέση  με κυβερνοασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, το πλαίσιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων αλλά και από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την βελτίωση της κουλτούρας των κυπριακών επιχειρήσεων στην κυβερονασφάλεια. με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Κυπριακής οικονομίας.