Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας διοργάνωσε με επιτυχία εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών στις Κρίσιμες Υποδομές» για τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν ή και να εμβαθύνουν αλλά και να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στην αναγνώριση του περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων συνθηκών του οργανισμού τους ή της υπηρεσίας τους, και να σχεδιάσουν ένα απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων όπως το πρότυπο ISO 31000:2018 και το ISO 27005:2018 (Διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών).

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την #QuadPrime Security & Resilience
Εκπαιδευτής: κ. Παντελής Αγγελίδης 

Information Security Risk Management in Critical Infrastructure 1