Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας συμμετείχε στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας του ENISA, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2023, στη Segovia της Ισπανίας.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στην πρόοδο και τις προκλήσεις της υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECSF) και τον ρόλο του ENISA όσον αφορά την Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ.

Στόχος του ήταν να φέρει σε επαφή την κοινότητα των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ENISA και οι συνδιοργανωτές προσκάλεσαν την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας σε ένα πάνελ συζήτησης την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου με θέμα: From Strategy to actions: National Policy Initiatives Endorsing the ECSF.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη χρήση και υιοθέτηση του ECSF στην εθνική πολιτική της ΑΨΑ με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, έγινε αναφορά στις εκπαιδεύσεις που παρέχει η ΑΨΑ, με κύριο στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των εργαζομένων της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και ευρύτερα στην Κυπριακή αγορά.

Εν κατακλείδι, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που απορρέουν από τη συσχέτιση της Εθνικής Πολιτικής με την χρήση του ECSF. Η πρόκληση για την ΑΨΑ είναι η δημιουργία ICT Ακαδημίας που θα αφορά τη στελέχωση θέσεων στον κλάδο Τεχνολογίας Πληροφοριών, Επικοινωνιών και Κυβερνοασφάλειας (ICT) μέσω της Eπανειδίκευσης (Reskilling) ή της Αναβάθμισης δεξιοτήτων (Upskilling) των εργαζομένων που ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο τομέα.

#ECSFtalks
#ECyberSkills

ecsc2023