Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 6 Οκτωβρίου 2023 για την παρουσίαση εργαλειοθήκης (πρότυπα και templates πολιτικών, μεθοδολογιών και εγγράφων) που αποτελούν καθοδήγηση και βοήθημα σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων κρίσιμων φορέων με βάση το περιεχόμενο της Απόφασης ΚΔΠ 389/2020 περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών.

Η τελική έκδοση της εργαλειοθήκης θα είναι διαθέσιμη πριν το τέλος του έτους και θα παρέχεται δωρεάν σε όλους τους κρίσιμους φορείς, και το περιεχόμενο της θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα από τους φορείς σε περίπτωση επιλογής χρήσης τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία PwC στο “Experience Center” στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, με συμμετοχή πέραν των 70 ατόμων από διάφορες κρίσιμες υποδομές.

2023cygoes2