Η ΑΨΑ συμμετέχει στην ετήσια εκστρατεία του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια, η οποία διανύει τον 9ο χρόνο ζωής της,  συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για το ECSM (https://cybersecuritymonth.eu/) όπου κάποιος μπορεί να βρει όλες τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε αυτό το πλαίσιο.

Το CYBER.EUC Research Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον Επίτροπο Επικοινωνιών διοργανώνει σεμινάριο στα Αγγλικά με στόχο την ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που συχνά αποτυγχάνουν να αυξήσουν την ασφάλειά τους, σε συνάρτηση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η έρευνα και η καθημερινότητα δείχνουν ότι οι καλά προετοιμασμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από εκείνους που αποτυγχάνουν να σχεδιάσουν ή δεν διαθέτουν τις δυνατότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν σωστά τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 10 Νοεμβρίου 2021, θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες και είναι δωρεάν. Μπορεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει και το μόνο που απαιτείται είναι εγγραφή στο Webex ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ECSM (https://cybersecuritymonth.eu/countries/cyprus/awareness-raising-activities-for-smes-1). Το σεμινάριο θα παρουσιάσουν οι Δρ. Γιάννα Δανίδου και Δρ. Γεώργιος Χατζηχριστοφή, αμφότεροι ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και οι οποίοι διδάσκουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.