Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (μαζί με το ΓΕΡΗΕΤ και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο World Telecommunications Development Conference της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία στο Κιγκάλι της Δημοκρατίας της Ρουάντας, 6-16 Ιουνίου 2022.

Το συνέδριο WTDC λαμβάνει χώρα κάθε 4 χρόνια, καθορίζοντας την πορεία της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για την ερχόμενη τετραετία, με ειδική έμφαση στην ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο και καλύπτοντας θέματα, έργα και προγράμματα ανάπτυξης τηλεπικοινωνιών. Το συνέδριο καθορίζει τις σχετικές στρατηγικές, στόχους για την παγκόσμια ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας κατεύθυνση για τις δραστηριότητες της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η ΑΨΑ εστιάζεται σε σειρά θεμάτων κυβερνοασφάλειας, καθώς είναι πλέον κατανοητό από όλους ότι δεν νοείται ανάπτυξη στις τηλεπικοινωνίες χωρίς αυτές να είναι ασφαλισμένες – και στο επίπεδο τεχνολογίας αλλά και στο επίπεδο χρήσης από όλων των ειδών χρήστες. Η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στις εν λόγω συζητήσεις και στην ανάπτυξη της κατεύθυνσης της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τα επόμενα 4 χρόνια, όπου θα αναβαθμίζει τις δικές της ικανότητες στα σχετικά θέματα κυβερνοασφάλειας, θα συνεχίσει την αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας για όλους τους χρήστες στην Κύπρο, και θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας σε άλλες χώρες μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και σχετικής τεχνογνωσίας που κτίζει.