Στις 4 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη (study visit) στα γραφεία της ΑΨΑ από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας.

Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια ανάπτυξης ικανοτήτων στις 2 χώρες για αντιμετώπιση απειλών και επιθέσεων κυβερνοασφάλειας, και συμβάλλοντας στις κοινές Ευρωπαϊκές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι από το Agency for Communication Networks and Services (AKOS), το NIS Authority (URSIV) και το Governmental CERT (SIGOV-CERT) της Σλοβενίας.

Στην εν λόγω συνάντηση, η ΑΨΑ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές και ιδέες όσο αφορά στις απαραίτητες δομές, διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, την εποπτεία και αξιολόγηση συμμόρφωσης των κρίσιμων φορέων, καθώς και θέματα στρατηγικής πιστοποιήσεων κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, συζητήθηκε η νέα νομοθεσία που θα υιοθετεί τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία NIS 2 (Network and Information Security) για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε πολύ ευχάριστο κλίμα, και οι δύο αρχές επιβεβαίωσαν την ανάγκη συνέχισης και διεύρυνσης του πλαισίου συνεργασίας για επίτευξη κοινών στόχων.

slov2

slov3