Νέα Προθεσμία Υποβολής Απόψεων: Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, και ώρα 15:00

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (Αρχή) ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Απόφασης περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Έλεγχοι Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας) του 2024.

Σκοπός των ελέγχων είναι η συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη αναγνώριση του επιπέδου διαβάθμισης ωριμότητας των Φορέων έναντι των απαιτήσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της Απόφασης Κ.Δ.Π. 389/2020, ο προσδιορισμός των περιπτώσεων (ανά μέτρο ασφαλείας) που η συμμόρφωση του οργανισμού είναι σε επίπεδο μικρότερο από τις σχετικές επιταγές της νομοθεσίας (μικρότερο του 3), ο προσδιορισμός των περιπτώσεων (ανά μέτρο ασφαλείας) που η συμμόρφωση του οργανισμού είναι σε επίπεδο υψηλότερο από τις σχετικές επιταγές της νομοθεσίας (τουλάχιστον 3) και η ενημέρωση των ελεγχόμενων οργανισμών μέσω της παράδοσης της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας, η οποία θα κοινοποιείται και στην Αρχή από τον ελεγκτή.

Τα ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αρχής, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσιες Διαβουλεύσεις», στο σύνδεσμο https://dsa.cy/activities/public-consultations:

1. Το προσχέδιο της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Έλεγχοι Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας) Απόφασης του 2024, και

2. το Μοντέλο Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας, το οποίο θα ενσωματωθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.

Η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 (2) της περί Διαδικασίας Δημόσιων Διαβουλεύσεων Απόφασης του 2021 (Κ.Δ.Π. 252/2021),

2. τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Μέτρα Ασφάλειας Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και Φορέων Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών) Απόφασης του 2020 (Κ.Δ.Π. 389/2020) Απόφασής 389/2020, και

3. τη διαβούλευση που έγινε με τους υποψήφιους και ενδιαφερόμενους ελεγκτές, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Ελεγκτές Κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν στις 04 - 08 Μαρτίου 2024 και στις 22 – 26 Απριλίου 2024,

καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις θέσεις / απόψεις τους στην Αρχή το αργότερο μέχρι τις 05 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση Ανδρέα Χαλιού 1, Λευκωσία, Τ.Κ. 2408, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου της προτεινόμενης Απόφασης, ως μέρος της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης. Η προτεινόμενη Απόφαση θα περιλαμβάνεται σε δευτερογενή νομοθεσία (Κανονιστική Διοικητική Πράξη) που θα εκδοθεί δυνάμει του σχετικού Νόμου 89(Ι)/2020 όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Η Δημόσια Διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά είναι επίσης, ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Λευκωσία, 21 Μαΐου 2024

Σχετικά Έγγραφα

Η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Έλεγχοι Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας) Απόφασης του 2024 - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Μοντέλο Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ