Πραγματοποιήθηκε στις 06/06/2024, με μεγάλη επιτυχία, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Έλεγχοι Συμμόρφωσης βάσει του Μοντέλου Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Maturity Model)» στην Ακαδημία Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT Academy) του Επιτρόπου Επικοινωνιών.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν γύρω στα 120 άτομα από Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών, Φορείς Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών, Παροχείς Υπηρεσιών και/ή Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Παροχείς Ψηφιακών Υπηρεσιών, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δημιουργία και χρήση του νέου Μοντέλου Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Maturity Model) που έχει αναπτύξει η Αρχή, καθώς και τον τρόπο που θα διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι μέσω εγκεκριμένων ελεγκτών κυβερνοασφάλειας.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Μοντέλο Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας θα αποτελεί, τούδε και στο εξής, τη βάση για την διεξαγωγή ελέγχων ασφάλειας πληροφοριών που θα αρχίσουν εντός του 2ου εξαμήνου του 2024 και θα αξιολογήσει κατά πόσο ένας Φορέας συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Απόφασης Κ.Δ.Π. 389/2020.

Επιπρόσθετα, θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για σκοπούς καθοδήγησης, αυτό-αξιολόγησης, σχεδιασμού και συνεχόμενης βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας των Φορέων ενόψει των επικείμενων ελέγχων.

Η μεγάλη προσέλευση στην ημερίδα καταδεικνύει και τη σημαντικότητα του θέματος, καθώς σε αυτή τέθηκαν και απαντήθηκαν αρκετά ερωτήματα των παρευρισκόμενων.

model2

model3

model4