Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η πρόταση του έργου N4CY σχετικά με την ανάπτυξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Κύπρου (NCCC-CY) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξασφαλίζοντας τη συγχρηματοδότηση του έργου από την ΕΕ.

Μαζί με τους εταίρους μας, συγκεκριμένα το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ), θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση του έργου, η οποία περιλαμβάνει την δημιουργία των απαραίτητων διαδικασιών και δυνατοτήτων για να λειτουργήσει ως Εθνικό Κέντρο Συντονισμού, τον σχεδιασμό προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη διανομή των διαθέσιμων καταιγιστικών κονδυλίων, την θέσπιση διαδικασιών για τα μέλη της κοινότητας, την συμβολή σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα Κυβερνοασφάλειας.

Το έργο Ν4CY αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού και στην ενίσχυση της ικανότητάς του να εκπληρώνει την αποστολή και τους στόχους του. Μετά τον επίσημο διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) θα συντονίζει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας (NCCC-CY) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ), το οποίο θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση. Επίσης το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) θα συμβάλει στο έργο ως συνδεδεμένος εταίρος.

Οι στόχοι και η υλοποίηση του έργου N4CY συνάδουν με την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το έργο θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου (NCCC-CY)  ώστε να συμβάλει ικανοποιητικά στις σχετικές ευρωπαϊκές προσπάθειες στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Η κυβέρνηση της Κύπρου έχει λάβει αποφάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του NCCC-CY, μέσω της συγχρηματοδότησης των μελλοντικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που θα ανακοινωθούν από το NCCC-CY και με την υποστήριξη συμπληρωματικών δράσεων πέραν αυτών που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Τέλος, το έργο έχει διάρκεια 24 μηνών και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του και να παρέχει στην Κύπρο ένα ικανό και καλά ανεπτυγμένο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο.