Στις 27 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 (στο εξής «Οδηγία NIS2»), σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, και για την κατάργηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (στο εξής «Οδηγία NIS»).
 
Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (στο εξής η «Αρχή») είναι η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία για τη μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας NIS2 στην εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα στον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020 (Ν.89(Ι)/2020). Σημειώνεται ότι, η Οδηγία NIS 2 θα τεθεί σε εφαρμογή στις 18 Οκτωβρίου 2024 και την ίδια μέρα η Οδηγία NIS θα παύσει να ισχύει.
 
Ως εκ τούτου, η Αρχή ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νόμου που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020 (Ν.89(Ι)/2020). Σημειώνεται ότι, οι προτεινόμενες αλλαγές βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κείμενο του Νόμου 89(Ι)/2020, για ευκολία των αποδεκτών της δημόσιας διαβούλευσης.
 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου του προσχεδίου του νόμου που τροποποιεί τον Νόμο (89(Ι)/2020), ως μέρος της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης.
 
Τα ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΨΑ, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσιες Διαβουλεύσεις», στο σύνδεσμο https://dsa.cy/activities/public-consultations:
  • Προτεινόμενος τροποποιημένος Νόμος 89(Ι)/2020 όπου οι αλλαγές βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κείμενο του Νόμου, για ευκολία των αποδεκτών της δημόσιας διαβούλευσης (proposed-updated-dsa-law-for-nis2.pdf)
  • Λεπτομερής πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2 με άρθρων στον προτεινόμενο τροποποιημένο Νόμο 89(Ι)/2020 (nis2-proposed-transposition-table-detailed.pdf)
  • Συνοπτικός πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2 με άρθρων στον προτεινόμενο τροποποιημένο Νόμο 89(Ι)/2020 (nis2-proposed-transposition-table-summary.pdf)
Οι θέσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση Ανδρέα Χαλιού 1, Λευκωσία, Τ.Κ. 2408, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 
Η Δημόσια Διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά είναι επίσης, ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Λευκωσία, 21 Αυγούστου 2023

Σχετικά Έγγραφα

 Προτεινόμενος τροποποιημένος Νόμος 89(I)/2020

 Λεπτομερής πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2

 Συνοπτικός πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας NIS2