Η ΑΨΑ συμμετέχει στην ετήσια εκστρατεία του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια, η οποία διανύει τον 9ο χρόνο ζωής της,  συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για το ECSM (https://cybersecuritymonth.eu/) όπου κάποιος μπορεί να βρει όλες τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε αυτό το πλαίσιο.

Tο CYBER.EUC Research Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον Επίτροπο Επικοινωνιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο στα Ελληνικά στοχεύοντας στην ενημέρωση των ατόμων τρίτης ηλικίας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν με την χρήση του διαδικτύου και πώς να προστατευτούν. Τα άτομα τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δικτυα και το διαδίκτυο ολοένα και περισσότερο. Παρόλο που η χρήση του διαδικτύου προσφέρει πολλαπλά οφέλη και ευκαιρίες, την ίδια στιγμή φαίνεται να εκθέτει τα άτομα αυτά σε κινδύνους που αγνοούν, με αποτέλεσμα να γίνονται τα «εύκολα» θύματα για τους επιτήδειους που δρουν στο διαδίκτυο. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 27 Οκτωβρίου στις 09:00 (https://cybersecuritymonth.eu/countries/cyprus/awareness-raising-activities-for-seniors). Θα διαρκέσει 1.5 ώρα και είναι δωρεάν. Το σεμινάριο θα παρουσιάσουν οι Δρ. Γιάννα Δανίδου και Δρ. Γεώργιος Χατζηχριστοφή, αμφότεροι ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και οι οποίοι διδάσκουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μπορεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει και το μόνο που απαιτείται είναι εγγραφή στο Webex ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο στην σελίδα του ECSM (βλ. πιο πάνω).

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί, επίσης, ζωντανά στις σελίδες Facebook του Ευρωπαϊκoύ Πανεπιστημίου Κύπρου και του Επιτρόπου Επικοινωνιών.