Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε σήμερα από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας η δεύτερη συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Αρχών στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο. Την ημερίδα παρακολουθήσαν πέραν των εκατό τριάντα εμπειρογνωμόνων αρμοδίων φορέων και αρχών.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Επίτροπός Επικοινωνιών κ. Γιώργος Μιχαηλίδης. Στην συνέχεια έγινε μια ιστορική αναδρομή για το έργο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας από την ίδρυση της καθώς και τα μελλοντικά της πλάνα από τον Προϊστάμενο της Αρχής κ. Διαμαντή Ζαφειριάδη.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, και μέσω των διάφορων μελετών που παρουσιάστηκαν, (από το University of Oxford, την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον ENISA) έγινε ανασκόπηση και αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που υπάρχουν, όσον αφορά το επίπεδο ωριμότητας της κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη στη βάση του μοντέλου Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations καθώς επίσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες υποδομές.

Σε πάνελ συζήτησης που ακολούθησε, με συντονιστή τον Δρ Αθανάσιο Δρούγκα, Εμπειρογνώμονα Κυβερνοασφάλειας στον ENISA και εκπροσώπων των Κρίσιμων Υποδομών και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας αναπτύχθηκε συζήτηση για τις κυβερνοεπιθέσεις, τους τύπους και τη συχνότητα των επιθέσεων αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κρίσιμες υποδομές. Περαιτέρω συζητήθηκαν οι επενδύσεις που απαιτούνται σε θέματα κυβερνοασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές, τόσο σε εξοπλισμό, υπηρεσίες όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, παρουσιάστηκαν ενέργειες και δράσεις που έχουν γίνει ή που προγραμματίζονται να γίνουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες να αναπτυχθούν στην κυβερνοασφάλεια. Μέσω των παρουσιάσεων αναδείχθηκε ο ρόλος των Πανεπιστημίων καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εξεύρεση ανθρωπίνου δυναμικού στο χώρο της κυβερνοασφάλειας. Παρουσιάσθηκαν επίσης τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας για το Ανθρώπινο Δυναμικό στην κυβερνοασφάλεια που διενέργησε ο ISACA.

Σε πάνελ συζήτησης που ακολούθησε με συντονίστρια τη κα. Αργυρώ Χατζοπούλου, εμπειρογνώμονα κυβερνοασφάλειας και των εκπροσώπων του ENISA, του ISC2, του Ακαδημαϊκού χώρου, των Κρίσιμων Υποδομών και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, αναπτύχθηκε συζήτηση για τις Δεξιότητες Κυβερνoασφάλειας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ανθρώπινού δυναμικού κυβερνοασφάλειας.

  stakeholders meeting 2022 5