Η πλατφόρμα European Cybersecurity Atlas φέρνει κοντά όλους όσοι ασχολούνται εξειδικευμένα με τον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Οργανισμοί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκά κέντρα, ακόμα και άτομα, με εξειδίκευση στην Κυβερνοασφάλεια μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις για την Κυβερνοασφάλεια, ο καθένας στο δικό του τομέα και με βάση τις δικές του εμπειρίες. Το European Cybersecurity Atlas, είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για αποθήκευση, κατηγοριοποίηση και προβολή πληροφοριών για τους φορείς που διαθέτουν εξειδίκευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη.

Επιδίωξη και φιλοδοξία της πλατφόρμας είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, όπως προνοείται και στη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα για αναζήτηση φορέων βάσει του τομέα στον οποίον εντάσσονται, και του πεδίου στο οποίο εξειδικεύονται. Μέσα από το Atlas, θα συγκεντρωθεί πανευρωπαϊκά όλη η γνώση για την Κυβερνοασφάλεια, αλλά και θα αναπτυχθεί ο διάλογος για την μελλοντική μετεξέλιξη του τομέα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός μέσω της καταχώρησης του στην πλατφόρμα είναι η ανάδειξη της αποστολής του, των εργασιών που επιτελεί και των έργων στα οποία συμμετέχει, έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να δικτυωθεί και να αναπτύξει συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η πλατφόρμα αναμένεται να χρησιμοποιείται από άτομα τα οποία αναζητούν εργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αλλά και από φοιτητές και αναλυτές της αγοράς για την πραγματοποίηση μελετών που αφορούν το επίπεδο εξειδίκευσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη.

Για την εγγραφή νέων οργανισμών στην πλατφόρμα δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί (όπως ίσχυε στην πιλοτική φάση), και δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας, ενώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου https://cybersecurity-atlas.ec.europa.eu/centres-in-europe.