Μεταξύ 4-6 Απριλίου 2022, ο Επίτροπος Επικοινωνιών κ. Γιώργος Μιχαηλίδης μετέβηκε στο Ισραήλ μαζί με αντιπροσωπεία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, για διεξαγωγή αριθμού συζητήσεων και ενδυνάμωση των σχέσεων της ΑΨΑ με την αντίστοιχη υπηρεσία στο Ισραήλ - Israel National Cyber Directorate (INCD).

Συζητήθηκαν μια σειρά θεμάτων συνεργασίας μεταξύ των δύο αρχών, με την αμοιβαία κατανόηση ότι η κυβερνοασφάλεια δεν έχει σύνορα και ότι μόνο μέσω δυνατών συνεργασιών και συνεργειών μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας σε τεχνική και επιχειρησιακή αντιμετώπιση περιστατικών και τρόποι κοινής ανάπτυξης ικανοτήτων στις αρχές αλλά και στις κρίσιμες υποδομές πληροφοριών. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε πολύ θετικό κλίμα, και οι δύο αρχές επιβεβαίωσαν την ανάγκη συνέχισης και διεύρυνσης του πλαισίου συνεργασίας, διατήρησης των άριστων σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί και στην επίτευξη κοινών στόχων.